LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Cơ cấu tổ chức

 Cơ cấu Tổ chức Trung tâm Văn hóa tỉnh

I.  Ban Giám đốc

  1. Giám đốc

  2. 02  Phó Giám đốc;

II. Các phòng, đội  

  2- Phòng Hành chính – Tổng hợp;

  3- Phòng Tuyên truyền Cổ động, Triển lãm;

  4- Phòng Nghệ thuật quần chúng;

  5- Đội Tuyên truyền lưu động;

  6- Đội Nghệ thuật múa rối;

III. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa

STT

 Họ và tên

 Chức vụ

 Điện thoại

 E-Mail

Cơ quan

 Di động

1

Bùi Văn Khối

 Giám đốc

 

 

  

2

Phạm Xuân Quang

 P.Giám đốc

3.860.827

 

  

3

Lê Kim Quang

 P.Giám đốc

 

   

 IV. Lãnh đạo các Phòng, Đội:

T

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

E-Mail

Cơ quan

 

1

Hoàng Văn Thụy

TP.  Hành chính Tổng hợp

3.853.806

 

 

2

Dương Thị Ngọc Diệp

PTP.  Hành chính Tổng hợp

3911303

 

 

3

 Nông Hoàng Chiến

 TP. Tuyên truyền Cổ động, triển lãm

3.852.168

 

 

4

Vũ Xuân Ngọc

PTP. Tuyên truyền Cổ động, triển lãm

3.852.168

 

 

5

Huỳnh T. Thanh Tĩnh

TP. Nghệ thuật  quần chúng

3.813.927

 

 

6

Nguyễn Thị Hài

PTP. Nghệ thuật quần chúng

3.813.927

 

 

7

Trần Thị Tuyết

ĐT. Đội Nghệ thuật Múa rối

3.504.828

 

 

 8

Lê Thị Hải

ĐP. Đội Nghệ thuật múa rối

3.910.878

 

 

9

Đoàn Hải Dương

ĐT. Đội Tuyên truyền Lưu động

3.504.828

 

 

10

Nguyễn Thị Liên

ĐP. Đội Tuyên truyền lưu động

3.504.828

  

 

 

 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk