LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Trung tâm văn hóa thị xã Buôn Hồ
Thị xã Buôn Hồ có 18.375 hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa

            Theo báo cáo, đến cuối năm 2013, toàn thị xã Buôn Hồ có 18.375 hộ/ 21.742 hộ đạt hộ gia đình văn hóa (84,5%); thôn, buôn, TDP văn hóa: 120/149 đạt tỉ lệ 80,5%; xã, phường văn hóa cấp tình: 2/12 xã, phường đạt 17%; xã, phường đăng kí xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”: 12/12 xã, phường đạt 100%. Cơ quan, đơn vị văn hóa đạt tỉ lệ 85%; Xã, phường xây dựng mô hình phòng chống Bạo lực gia đình đạt 100%.

        Triển khai sưu tầm các làn điệu dân ca của dân tộc Ê đê. Xây dựng và phát triển các lớp năng khiếu, tổ chức 2 lớp dạy đánh chiêng tại buôn Dhu và buôn Klia thu hút 40 học viên tham gia. Thư viện mở cửa phục vụ hơn 10500 lượt độc giả. Tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tham gia hoạt động thể dục thể thao của nhân dân.
Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa 8)
về xây dựng và phát triển nền Văn hóa Việt Nam tiến tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc, do Sở VHTTDL tổ chức
                                                                             Thanh Huyền
Thị xã Buôn Hồ có 18.375 hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa
GIẢI VÔ ĐỊCH VÕ CỔ TRUYỀN ĐẠI HỘI THỂ DỤC – THỂ THAO TỈNH ĐẮK LẮK LẦN
Báo cáo công tác Văn hóa - Thể dục - Thể thao tháng 07 năm 2012 (Từ 15/06
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk