LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Cơ cấu tổ chức

 Cơ cấu Tổ chức Trung tâm Văn hóa tỉnh

I.  Ban Giám đốc

  1. Giám đốc

  2. 02  Phó Giám đốc;

II. Các phòng, đội  

  2- Phòng Hành chính – Tổng hợp;

  3- Phòng Tuyên truyền Cổ động và Triển lãm;

  4- Phòng Nghệ thuật quần chúng;

  5- Đội Tuyên truyền lưu động;

  6- Đội Nghệ thuật múa rối;

III. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa

STT

 Họ và tên

 Chức vụ

 Điện thoại

 E-Mail

Cơ quan

 Di động

1

Bùi Văn Khối

 Giám đốc

 

 

  

2

Phạm Xuân Quang

 P.Giám đốc

3.860.827

 

  

3

Lê Kim Quang

 P.Giám đốc

 

   

 IV. Lãnh đạo các Phòng, Đội:

T

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

E-Mail

Cơ quan

 

1

Hoàng Văn Thụy

TP.  Hành chính Tổng hợp

3.853.806

 

 

2

Dương Thị Ngọc Diệp

PTP.  Hành chính Tổng hợp

3911303

 

 

3

 Nông Hoàng Chiến

 TP. Tuyên truyền Cổ động, triển lãm

3.852.168

 

 

4

Vũ Xuân Ngọc

PTP. Tuyên truyền Cổ động, triển lãm

3.852.168

 

 

5

Huỳnh T. Thanh Tĩnh

TP. Nghệ thuật  quần chúng

3.813.927

 

 

6

Nguyễn Thị Hài

PTP. Nghệ thuật quần chúng

3.813.927

 

 

7

Lê Thị Hải

Đội phó phụ trách Đội NTMR 3.910878

 

 
8 Đoàn Hải Dương

ĐT. Đội Tuyên truyền Lưu động

3.504.828

 

 
9

Nguyễn Thị Liên

ĐP. Đội Tuyên truyền lưu động

3.504.828

  

 

 

 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk