LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Tin hoạt động
Hội nghị Công chức, viên chức Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk năm 2018

          Ngày 02/02/2018, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2018, nhăm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Đoàn Chủ trì Hội nghị

Thư ký Hội nghị

Ông Bùi Văn Khối, Giám đốc TTVH khai mạc Hội nghị

Trong năm 2017, ngay từ đầu năm Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa đã quán triệt sâu rộng trong viên chức và người lao động về việc tích cực học tập nâng cao nhận thức chính trị, công tác chuên môn. Bên cạnh đó, viên chức và người lao động đã đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Hội nghị

Ông Lê Kim Quang, Chủ tịch CĐBP, PGĐ thông qua BC Hội nghị

Ông Nông Hoàng Chiến, Trưởng Ban TTND thông qua BC hoạt động

 Hội nghị cũng đã thông qua phương hướng hoạt động năm 2018 đó là: Nâng cao chất lượng hiệu quả, chất lượng của chương trình tuyên truyền lưu động, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân. Đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng thiếu thông tin. Duy trì, củng cố thường xuyên hoạt động của các câu lạc bộ, tiếp tục đổi mới hình thức quản lý lớp học, phấn đấu các câu lạc bộ hoạt động thường xuyên. Nâng cao chất lượng hiệu quả của các chương trình văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn, tham gia tốt các chương trình do Bộ VHTTDL và Cục VHCS tổ chức. Tiếp tục nghiên cứu tổng kết các mô hình hoạt động mới phục vụ công tác văn hóa ở cơ sở. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành cho cán bộ văn hóa ở cơ sở góp phần tích cực vào việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Tại Hội nghị, đại diện các phòng, đội đã trình bày tham luận về các giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2018, đặc biệt là việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, phục vụ tốt hơn các nhu cầu đời sống tinh thần của người dân ở cơ sở. Đồng chí Lê Kim Quang, Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua năm 2018, tập trung mọi nỗ lực tổ chức các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng “Nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” với phương châm: “Toàn thể công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Văn hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức năm 2018”.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Trung tâm Văn hóa tỉnh đạt được trong năm 2017, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 06 cá nhân, tặng giấy khen cho 03 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

BMV

Trung tâm Văn hóa tỉnh tham gia Hội thao Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc
Liên hoan tiếng hát Pháp ngữ các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lần thứ IV,
Biểu diễn văn nghệ tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk
Khai mạc Hội thi “Gia đình hạnh phúc” tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV năm 2018
Bế giảng Lớp truyền dạy đánh chiêng và nhạc cụ dân tộc năm 2018
Trung tâm Văn hóa tỉnh: Khai giảng Lớp truyền dạy đánh chiêng và nhạc cụ dân tộc năm
Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI năm 2018
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk