LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Trung tâm văn hóa huyện KrôngPắk
NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN KRÔNG PẮC

        Qua 3 năm triển khai thực Phong trào xây dựng nông thôn mới, hiện đến nay các xã trong huyện Krông Pắc đã đầu tư trên 100 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, đó là chưa kể hàng chục tỷ đồng được huy động trong nhân dân và các doanh nghiệp đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Hàng trăm công trình lớn nhỏ được triển khai thực hiện theo bộ tiêu chí đề ra. Đến nay theo số liệu cập nhật đến tháng 12/2013, huyện Krông Pắc có 1 xã đạt 15 tiêu chí (xã Ea Kly), 01 xã đạt 14 tiêu chí (xã Hòa Đông), 4 xã đạt 11 tiêu chí (gồm các xã: Ea Kuăng, Tân Tiến, Ea Phê, Hoà An); 01 xã đạt 10 tiêu chí (xã Ea Kênh); 06 xã đạt 6-9 tiêu chí, 02 xã đạt 4-5 tiêu chí. Trong tháng có xã Ea Hiu, Hoà An tăng thêm tiêu chí 15 (Y tế), xã Hoà An tăng thêm tiêu chí 11 (Tỷ lệ hộ nghèo).

Nhà văn hóa công đồng buôn Yong B

Nhà Tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đến tháng 12/2013 của 15 xã trên địa bàn huyện là 137 tiêu chí/285 tiêu chí, chiếm 48,07%. Tăng 03 tiêu chí so với tháng 11/2013; bình quân toàn huyện đạt 9,1 tiêu chí/xã (bình quân chung của tỉnh là 6,1 tiêu chí/xã, bình quân chung của cả nước là 8,06 tiêu chí/xã). Xã EaKly đạt 15/19 tiêu chí ; xã Tân tiến đạt 11/19 tiêu chí; xã Ea Kênh đạt 10/19 tiêu chí; xã Ea Kuăng đạt 11/19 tiêu chí; xã Hòa đông đạt 14/19 tiêu chí; xã Ea phê đạt 10/19 tiêu chí; xã Ea yông đạt 8/19 tiêu chí; xã Hòa Tiến đạt 9/19 tiêu chí; xã Ea Knuếc đạt 8/19 tiêu chí; xã Ea Uy đạt 6/19 tiêu chí; xã Krông Buk đạt 6/19 tiêu chí; xã Vụ Bổn đạt 6/19 tiêu chí; xã Ea Hiu đạt 5 /19 tiêu chí; xã Hòa an đạt 8/19 tiêu chí và xã Ea yiêng vùng III đạt 4/19 tiêu chí.

Nhựa hóa giao thông nông thôn
       Để tạo điều kiện cho huyện Krông Pắc đẩy nha nh tiến độ xây dựng nông thôn mới, huyện cũng đang có kiến nghị lên UBND tỉnh tỉnh xem xét bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2014, 2015 để hỗ trợ các xã điểm đăng ký đạt chuẩn đến năm 2015; tăng nguồn lực đầu tư cho các xã điểm để thực hiện Nghị quyết 50 của HĐND tỉnh.
Xuân Lộc
Đại hội Thể dục Thể thao huyện Krông Păc lần thứ VII năm 2017
Hội thi “Tìm hiểu kiến thức xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào xây dựng
Giải vô địch Bóng bàn - Cầu lông huyện Krông Pắc năm 2016
HỘI THI “CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC” HUYỆN KRÔNG PẮC 2016.
Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Krông Pắc năm 2016
XÃ HÒA ĐÔNG, KRÔNG PĂC ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
HUYỆN KRÔNG PẮC TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA THỂ THAO CHÀO MỪNG 40 NĂM NGÀY CHIẾN
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk