LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Trung tâm văn hóa huyện Eakar
EA KAR ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

          Huyện Ea Kar có diện tích 103.747ha, với  34.910 khẩu, có 21 dân tộc anh em sinh sống; Trong những năm qua, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Cuộc vận động đã đi vào đời sống của các tầng lớp nhân dân và được đồng tình ủng hộ.

Qua thời gian thực hiện, đến nay đã có 16/16 xã, thị trấn trong huyện đã thành lập được Ban chỉ đạo, thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở, nên đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, nhân dân, các dân tộc trên địa bàn huyện tích cực tham gia. Đến nay, toàn huyện đã 13/16 xã đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa; 162/238  thôn, buôn văn hóa; 112/145 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa; 24.452/34.910 hộ được công nhận gia đình văn hóa. 100% cán bộ công nhân viên chức, lao động đều được học tập quán triệt các nội dung của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa do địa phương và các công đoàn cơ sở triển khai.

Cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa đã góp phần thúc đẩy các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở phát triển mạnh. Ở các thôn buôn đồng bào dân tộc thiểu số việc xây dựng gia đình văn hóa đã góp phần xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, người dân có ý thức hơn về việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.  Công tác bảo tồn văn hóa dân tộc được chú trọng, các lễ hội truyền thống như: Lễ cúng bến nước, Lễ mừng mùa… được khôi phục. Đến nay toàn huyện có 96 bộ chiêng với 178 nghệ nhân… Ngoài văn hóa dân tộc bản địa còn có văn hóa các dân tộc phía Bắc như Hát then, ném còn loại hình hoạt động này chủ yếu sinh hoạt theo nhóm, gia đình và câu lạc bộ.

Phong trào thể dục – thể thao phát triển rộng khắp, 100% thôn, buôn, tổ dân phố có phong trào bóng đá, bóng chuyền. Hiện nay, huyện có 1 sân bóng đá, 16/16 xã thị trấn đều có sân bóng đá, bóng chuyền. Phong trào thể thao quần chúng ở cơ sở phát triển mạnh, 16/16 xã, thị trấn có mạng lưới cộng tác viên, kinh phí hoạt động do Nhà nước và nhân dân cùng đóng góp hoạt động.

Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Ea Kar trong thời gian vừa qua đã từng bước phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đã tác động tích cực đối với phong trào phát triển kinh tế xã hội của các thôn, buôn, cơ quan đơn vị sản xuất kinh doanh. Đời sống bà con nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, các phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo được các thôn, buôn chú ý quan tâm, nhiều câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế ra đời… 

Ông Vương Sơn, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin cho hay: Để đạt được mục tiêu trên, Ban vận động của huyện đã đề ra một số giải pháp cơ bản, trong đó giải pháp cơ bản nhất là các cơ sở tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phục hồi các truyền thống văn hóa của các dân tộc bản địa, tuyên truyền rộng rải đến từng hộ gia đình trong thôn, buôn. Đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống phải xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở từng thôn, buôn, khối phố, cơ quan, xí nghiệp, đơn vị, các tụ điểm văn hóa, trường học, bệnh viện. Bên cạnh đó, chủ động lồng ghép các phong trào xây dựng đời sống văn hóa với các phong trào khác như thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng Đảng, phong trào xóa đói giảm nghèo…  Cũng theo ông Sơn, trong thời gia tới huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo ra sự nhận thức của nhân dân, tạo nên phong trào thi đua giữa các thôn, buôn, khu phố; thường xuyên kiểm tra đánh giá, tổ chức khen thưởng kịp thời những cá nhân đơn vị thực hiện tốt, từ đó tìm ra những nhân tố điển hình nhằm tạo nên các mô hình mới để tổ chức giao lưu học tập và nhân rộng”.

Một số hình ảnh

  Bài, ảnh:  Hoàng Nguyên

Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ văn hóa cơ sở của huyện Ea
Lễ hội Văn hóa Thể thao các dân tộc phía Bắc tại xã Cư Elang
HUYỆN EAKAR TỔ CHỨC HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ VĂN HÓA
EA KAR ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA
Huyện EaKar khởi sắc sau ba năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk