LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Trung tâm văn hóa huyện KrôngNăng
GHI NHẬN TỪ PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KRÔNG NĂNG

              Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, đồng bào các dân tộc đã đoàn kết một lòng  tham gia thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đã góp phần xây dựng huyện ngày càng phát triển về kinh tế - văn hoá - xã hội, ổn định về chính trị, quốc phòng - an ninh được giữ vững; phong trào xây dựng gia đình văn hoá, thôn buôn, tổ dân phố văn hoá, xã, thị trấn văn hoá; cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá và việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ngày càng có những chuyển biến tích cực.

Huyện Krông Năng có diện tích tự nhiên 61.479 ha, trong đó diện tích canh tác 48.553 ha, dân số 27.257 hộ, quy tụ 21 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 31,24%, phân bố ở 12 đơn vị hành chính, gồm 11 xã, 01 thị trấn, 202 thôn, buôn, tổ dân phố.

Một góc thị trấn Krông Năng

   Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện ngày càng có sức lan tỏa rộng lớn. Đến nay, toàn huyện  19.857/27.257 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm 72,70% tổng số hộ; Toàn huyện có 9/12 xã, thị trấn được công nhận danh hiệu văn hoá (trong đó có 4 xã đạt xã văn hóa cấp tỉnh); có 11/11 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, 01 thị trấn đăng ký xây dựng thị trấn chuẩn văn minh đô thị 103/202 thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hoá…

     Đại đa số các thôn, buôn, tổ dân phố văn hoá đều thực hiện đầy đủ 5 tiêu chuẩn với 21 tiêu chí công nhận danh hiệu thôn, buôn, tổ dân phố văn hoá. Theo đó, đời sống kinh tế ở các thôn, buôn, tổ dân phố văn hoá ổn định và từng bước phát triển; cơ sở hạ tầng sinh hoạt của gia đình và cộng đồng được nâng lên. Đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân lành mạnh, phong phú; Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Nhiều giá trị văn hoá dân tộc được bảo tồn và phát huy, tình làng nghĩa xóm được củng cố… Hiện nay,  202/202 thôn buôn đều có đội văn nghệ, trong đó có 6 câu lạc bộ dân ca quan họ, 12 câu lạc bộ võ thuật, 12 câu lạc bộ sinh vật cảnh, 12 câu lạc bộ dưỡng sinh. Nhiều hình thức sinh hoạt văn hoá dân gian tiêu biểu trong các lễ hội được phục dựng…

Câu lạc bộ Quan họ 

Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm đến nay đồng bào nhân dân các dân tộc trong huyện đã đóng góp được hàng tỷ đồng xây dựng các thiết chế văn hoá như sân thể thao, nhà sinh hoạt văn hoá, cổng chào văn hoá, mua sắm trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, đồng thời tu sửa được hàng trăm km đường giao thông nông thôn, cầu, cống đi lại phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân...Vì thế, đến nay 184/202 thôn, buôn, tổ dân phố có sân bóng chuyền; 28/202 thôn, buôn, tổ dân phố có sân bóng đá; 09 sân bóng mi ni cỏ nhân tạo, 08 sân tennis, 49 sân cầu lông, đá cầu; 02 sân bóng rổ; 12 sân bóng bàn.  133/202 thôn, buôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng, 131 cổng chào văn hoá. 

Thu hoạch mủ cao su

Có thể nói, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Krông Năng phát triển ngày càng sâu rộng, có chất lượng, đạt hiệu quả cao, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh.

Bài, ảnh: Lê Minh 

Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc
Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện Krông Năng
Krông Năng tổ chức giải bóng chuyền nam nữ năm 2016
Hội thi "Nông dân huyện Krông Năng chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2015
Hội diễn Nghệ thuật quần chúng các thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa huyện Krông Năng
Đội cồng chiêng Liên đội Trường PTDTNT huyện Krông Năng
Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2015
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk