LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Trung tâm văn hóa huyện CưMgar
Huyện CưM’gar: Còn lưu giữ được trên 250 nhà truyền thống

            Huyện Cư M’gar có hơn 170 ngàn người, với 25 dân tộc tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, người đồng bào dân tộc thiếu số chiếm tỷ lệ 46,6%. Trong những năm qua, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiếu số trên địa bàn huyện, nhất là của người Ê Đê đã được bảo tồn và phát huy, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trong huyện.

           Cho đến nay, toàn huyện đã lưu giữ được trên 250 nhà truyền thống, 07 nghệ nhân biết kể khan, 551 nghệ nhân biết dệt thổ cẩm, có 49/70 buôn đồng bào dân tộc thiếu số có cồng chiêng, với 560 nghệ nhân biết sử dụng cồng chiêng, có 25 đội chiêng trẻ, 267 bộ chiêng, trong đó, có nhiều bộ chiêng quý… Những xã lưu giữ được nhiều bộ chiêng là xã Cư D’Liê M’Nông, xã Ea Tul và buôn có nhiều chiêng nhất là buôn Drao (xã Cư Dliê M’Nông) và buôn B’Ling (xã EaKPam)…

           Ngoài ra, huyện còn duy trì được nhiều lễ hội truyền thống, đặc sắc của người Ê Đê như: Lễ cúng bến nước, Lễ cầu mưa…

 

Trung Dũng 

Đại hội Thể dục Thể thao huyện Cư M'gar
Điểm sáng về xây dựng đời sống văn hóa
Hội thao khối Đảng huyện Cư M’gar lần thứ 8
Huyện CưM’gar tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Ngày xuân vui hội Lồng tồng
“Kin lẩu khẩu mẩu” Lễ hội độc đáo của người Thái
Huyện CưM’gar: Còn lưu giữ được trên 250 nhà truyền thống
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk