LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Trung tâm văn hóa huyện Eakar
Huyện EaKar khởi sắc sau ba năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới

          Sau ba năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay diện mạo nông thôn ở huyện EaKar đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân khu vực nông thôn không ngừng được cải thiện.  Đến nay huyện EaKar có 100% xã đã xây dựng được quy hoạch chung; các xã điểm của tỉnh và huyện đã đạt được từ 6 tiêu chí trở lên, cao nhất là xã Ea ô đạt được 11 tiêu chí, tiếp đó là xã Cư Ni đạt được 10 tiêu chí. Hầu hết các xã đã chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, triển khai thí điểm mô hình cơ giới hóa nông nghiệp, các chương trình, dự án và vốn tín dụng hỗ trợ phát triển sản xuất cho nông dân, trong 3 năm với tổng dư nợ là 272 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã giúp nông dân mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, tạo điều kiện cho hàng ngàn lao động ở nông thôn có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Năm 2013, thu nhập bình quân chung ở khu vực nông thôn là 17 triệu đồng/người/năm, đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong huyện giảm xuống còn 14,9%, trong đó có 2.884 hộ thoát nghèo bền vững.

Bê tông hóa giao thông nông thôn

Trong 3 năm qua, địa phương cũng đã huy động mọi nguồn lực, các nguồn vốn, lồng ghép các chương trình mục tiêu và dự án, nguồn ngân sách địa phương và đặc biệt là huy động sự tham gia của các doanh nghiệp và người dân ở địa phương, tập trung xây dựng được 322 km đường giao thông nông thôn, tiến hành nâng cấp, mở rộng và làm mới một số tuyến đường thôn, buôn, xã với tổng số tiền 337 tỷ đồng. Làm mới, nâng cấp và sửa chữa 16 công trình hồ đập, 12,5 km kênh mương nội đồng với tổng số tiền 109 tỷ đồng. Bằng nguồn vốn chương trình mục tieu Quốc gia và huy động nhân dân trong 3 năm qua các địa phương cũng đã nâng cấp, xây mới 225 phòng học, xây dựng 01 nhà văn hóa cộng đồng, 24 hội trường và 24 sân chơi thể thao ở các thôn, buôn với tổng số tiền 88,5 tỷ đồng. Trong đó điển hình như xã Ea Ô, Cư Ni, Ea Kmút, CưYang, Cư Bông, Ea Sô, Ea Sar, Ea Týh.vv. Ngoài ra các địa phương cũng đã vận động, thuyết phục nhân dân hiến hàng ngàn m2 đất, cây công nghiệp, hoa màu trên đất, để làm mới, mở rộng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi công cộng.
 
Xuân Tạo
Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ văn hóa cơ sở của huyện Ea
Lễ hội Văn hóa Thể thao các dân tộc phía Bắc tại xã Cư Elang
HUYỆN EAKAR TỔ CHỨC HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ VĂN HÓA
EA KAR ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA
Huyện EaKar khởi sắc sau ba năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk