LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Trung tâm văn hóa huyện KrôngAna
MỘT SỐ KẾT QỦA TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở HUYỆN KRÔNG ANA

             Huyện Krông Ana có 8 đơn vị hành chính gồm: 7 xã và 01 thị trấn, với 73 thôn, buôn, tổ dân phố (trong đó có 26 buôn). Dân số toàn huyện là 86.789 người, với 18.418 hộ, trong đó 3.643 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

  Trong những năm qua, Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu đề xuất với Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, cùng các ngành các cấp, đẩy mạnh công tác quản lý, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao từ huyện đến cơ sở, đẩy mạnh phong trào “TDĐKXDĐSVH”, tạo sân chơi lành mạnh đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo trong quần chúng nhân dân  

Công tác xây dựng gia đình văn hóa phát triển mạnh gắn liền với phong trào xây dựng thôn văn hóa được toàn thể nhân dân đồng tình  hưởng ứng. Số lượng gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa ngày càng phát triển. Đến nay đã có 13.182/18.418 hộ gia đình Văn hóa; 43/73 thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa;   64/89 Cơ quan, đơn vị văn hóa. Hiện đang hoàn tất hồ sơ 02/8 xã, thị trấn đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh công nhận danh hiệu xã văn hóa. Đến nay 100% Thôn, Buôn, Tổ dân phố trên địa bàn huyện đã xây dựng quy ước, hương ước và thực hiện đúng quy định. Người dân luôn hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; loại bỏ dần ra khỏi đời sống những hủ tục lạc hậu…

Trong những năm qua, ngoài việc phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa Cồng chiêng, các lễ hội dân gian, các làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc luôn được duy trì… Qua thống kê, hiện trên địa bàn có 4 bộ Sử thi; 9 nghị lễ, lễ hội; 81 bộ chiêng; 46 bài chiêng; 7 bến nước; 169 nhà dài truyền thống; 181 nghệ nhân biết diễn tấu cồng chiêng; 35 nghệ nhân truyền dạy cồng chiêng; 31 nghệ nhân chế tác nhạc cụ dân tộc; 130 nghệ nhân dệt thổ cẩm…

 Đời sống văn hóa tinh thần của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Các địa phương, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn huyện, các trường học cũng đã thành lập các câu lạc bộ, các hội đi vào hoạt động, thu hút được đông đảo mọi người, mọi thành phần tham gia, tạo nên một sân chơi sinh hoạt văn hóa bổ ích như Câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình thị trấn Buôn Trấp, câu lạc bộ thơ Hoa đời xã Ea Na, câu lạc bộ sinh vật cảnh thị trấn Buôn Trấp và các câu lạc bộ không sinh con thứ 3, câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội…

Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã trở thành phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể nhân dân. Từ đó, nhân dân luôn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.  

Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Krông Ana lần thứ V, năm 2019.
Sôi động Giải đua thuyền nam truyền thống tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII năm 2019
ĐỘC ĐÁO ĐỘI CHIÊNG Ê ĐÊ BIH
Krông Ana tổ chức Ngày hội văn hóa các dận tộc thiểu số năm 2017
GIẢI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG TỈNH LẦN THỨ IX – 2016
LỄ HỘI ĐUA THUYỀN NAM TRUYỀN THỐNG XÃ QUẢNG ĐIỀN HUYỆN KRÔNG ANA NĂM 2015
MỘT SỐ KẾT QỦA TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở HUYỆN KRÔNG ANA
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk