LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Trung tâm văn hóa huyện KrôngBuk
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2012 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2012

 PHÒNG VHTT HUYỆN KRÔNG BÚK         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM VH-TT-TT                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:   43/BC-TTVH                            Krông Búk, ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

BÁO CÁO

Thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2012

và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2012

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về quy định chế độ thông tin báo cáo, Trung tâm VH-TT-TT báo cáo những nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện trong tháng 7/2012 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2012, cụ thể như sau:

1. Những nhiệm vụ thực hiện và kết quả đạt được trong tháng 7/2012.

a. Công tác thông tin lưu động:

- Biểu diễn các tiết mục văn nghệ phục vụ Lễ tôn vinh “Người hiến máu tình nguyện” năm 2012.

- Biểu diễn các tiết mục phục vụ Lễ phát động “Thi đua xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2015.

- Biểu diễn các tiết mục văn nghệ phục vụ Hội thi “Gia đình hạnh phúc” huyện Krông Búk lần thứ II năm 2012.

- Tập luyện các tiết mục văn nghệ phục vụ tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

b. Công tác cổ động trực quan:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2012); Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đoàn huyện Krông Búk lần thứ XV năm 2012 bằng các hình thức: Treo cờ đảng, cờ tổ quốc, cờ phướn và băng rôn tuyên truyền tại các trụ sở làm việc của khối Huyện ủy, HĐND, UBND, khối Dân vận Mặt trận và treo dọc các tuyến đường trung tâm huyện, xã…

c. Hoạt động thể dục – thể thao:

- Đội Bóng chuyền huyện Krông Búk tham gia giải Bóng chuyền Nam toàn tỉnh năm 2012 do huyện Krông Năng đăng cai. Kết quả: xếp thứ 4/10 đội tham gia.

- Phối hợp với Huyện đoàn tổ chức giải Bóng đá Nhi đồng huyện năm 2012. Kết quả: xã Pơng Drang giải Nhất, xã Cư Pơng giải Nhì, xã Ea Ngai giải Ba, xã Cư Né giải Khuyến khích.

- Phối hợp với Công ty TNHHTM Xăng dầu Ngọc Sơn tổ chức giải Bóng đá Futsal Nam, dành cho đối tượng CCVC huyện lần thứ I năm 2012. Kết quả: Khối Văn xã vô địch, Khối Huyện ủy giải Nhì, Khối Nội chính – Kinh tế giải Ba, Khối Dân vận Mặt trận giải Khuyến khích.

- Triển khai kế hoạch tuyển chọn VĐV tham gia giải Võ thuật cổ truyền tỉnh Đắk Lắk năm 2012.

d. Hoạt động chiếu phim:

- Tổ chức chiếu bóng tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2012) tại các xã trên địa bàn huyện.

- Chuẩn bị  tổ chức chiếu bóng tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2012) tại các xã trên địa bàn huyện.

e. Các hoạt động khác:

- Phối hợp với Phòng Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em” huyện Krông Búk năm 2012.

- Tham gia các hoạt động do UBND huyện và các phòng ban, các xã tổ chức.

- Hướng dẫn UBND các xã, Ban Văn hóa xã tổ chức tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trong tháng.

2. Phương hướng và nhiệm vụ trong tháng 8/2012.

a. Công tác thông tin lưu động:

- Tập luyện các tiết mục văn nghệ phục vụ tuyên truyền chào mừng các ngày lễ trong tháng.

b. Công tác cổ động trực quan:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2012), bằng các hình thức: thay mới pano, áp phích, băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền; Treo cờ đảng, cờ tổ quốc, cờ đuôi nheo tại các trụ sở làm việc của khối Huyện ủy, HĐND, UBND, khối Dân vận Mặt trận và treo dọc các tuyến đường trung tâm huyện, xã…

- Triển khai và hướng dẫn UBND các xã, Ban Văn hóa xã tổ chức tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trong tháng.

c. Hoạt động thể dục – thể thao:

- Tham gia thi đấu giải Võ thuật cổ truyền tỉnh Đắk Lắk năm 2012.

d. Hoạt động chiếu phim:

- Tổ chức chiếu bóng tuyên truyền kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2012) tại các xã trên địa bàn huyện.

e. Các hoạt động khác:

- Tham gia các hoạt động khác do UBND huyện và các phòng ban tổ chức.

- Thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao cho và phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2012 của Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện Krông Búk.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

     Y Nam Niê

BUÔN DRĂH, HUYỆN KRÔNG BUK TỔ CHỨC LỄ CẦU MÙA
ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN KRÔNG BUK LẦN THỨ VII - NĂM 2013
LỄ CÚNG BẾN NƯỚC CỦA ĐỒNG BÀO ÊĐÊ D’HAM
LỄ CÚNG SỨC KHỎE
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2012 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2012
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk