LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Trung tâm văn hóa huyện CưMgar
CƯ SUÊ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

                 Xã Cư Suê (huyện Cư M’gar) có 2.143 hộ, 10.073 khẩu sinh sống ở 11 thôn, buôn (trong đó có 4 thôn đồng bào người Ê đê, 03 thôn người dân tộc Dao). Đời sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây cà phê, cao su. .. Trong những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’ đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, hộ giàu giàu càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 11%; giao thông trong thôn được nhựa hóa và bê tông hóa; 100% nhân dân được dùng điện và nước sạch sinh hoạt; 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường...  đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội – an ninh quốc phòng của địa phương.

Đường vào Thôn 2 (Thôn Văn hóa)

Đến nay phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã phát triển rộng khắp, 100% thôn, buôn, gia đình được học tập các tiêu chí gia dình văn hóa, dân chủ xây dựng hương ước, quy ước. Các thiết chế văn hoá đã và đang được xây dựng đời sống văn hoá từng bước được cải thiện, ngày càng xuất nhiều gia đình văn hoá, thôn buôn văn hoá tiêu biểu… Đến nay, qua bình xét có 1789 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 7/11 thôn, buôn đã được công nhận thôn buôn văn hóa cấp huyện.

 Các thiết chế văn hóa đã được đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn Nhà nước và nhân dân cùng làm, hiện nay 4 buôn đòng bào dân tộc tại chỗ đều đã có Nhà Văn hóa cộng đồng. Hiện nay, 11/11 thôn, buôn có đội văn nghệ quần chúng; toàn xã chỉ còn 16 bộ chiêng trọn bộ. Trong xã còn nhiều nghệ nhân biết truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng, chế tác nhạc cụ dân tộc và hát ay ray…

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao được đẩy mạnh, các thôn buôn đều có đội bóng đá, bóng chuyền và đội văn nghệ được duy trì thường xuyên, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho bà con nhân dân…Toàn xã hiện có 5 Câu lạc bộ bóng đá và một khu liên hợp thể thao; 01 CLB dưỡng sinh…Hằng năm đều tổ chức các hội thao, hội diễn, liên hoan văn nghệ trong toàn xã và đã thu hút được đông đảo các thôn buôn tham gia.

Sân bóng đá mi ni do cá nhân đứng ra xây dựng

Các nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước chấp hành đầy đủ. An ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững; Người dân luôn sóng và làm việc theo hiến pháp và pháp luật

Ông Nguyễn Văn Ninh, Trưởng ban Văn hóa xã cho biết, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, HĐND và UBND xã xây dựng Nghị quyết chỉ đạo các thôn, buôn làm tốt công tác triển khai Cuộc vận động; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành từ xã đến thôn, buôn làm tốt công tác tuyên truyền đến từng hộ dân cư,  phấn đấu xây dựng xã văn hóa vào năm 2018.

Tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua là tiền đề vững chắc để cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã đoàn kết địa phương ngày càng giàu mạnh.                                         

Bài, ảnh: Văn Công

Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ văn hóa cơ sở huyện Cư M’gar
Hội mừng lúa mới buôn Kon H’ring
Đại hội Thể dục Thể thao huyện Cư M'gar
Điểm sáng về xây dựng đời sống văn hóa
Hội thao khối Đảng huyện Cư M’gar lần thứ 8
Huyện CưM’gar tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Ngày xuân vui hội Lồng tồng
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk