LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Trung tâm văn hóa huyện CưMgar
Huyện CưM’gar tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

      UBND huyện Cư M’gar vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (giai đoạn 2000 – 2015).

         Trong 15 năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” đã được triển khai rộng khắp và nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân trong huyện, mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế giỏi, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Công tác xây dựng gia đình, thôn, buôn, tổ dân phố và cơ quan, đơn vị văn hóa được các cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực hưởng ứng, kết quả thực hiện năm sau luôn cao hơn năm trước. Đến cuối năm 2015, toàn huyện có 31.788/33.780 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 86,24%); 100% các khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước và được UBND huyện phê duyệt; 131/189 thôn, buôn, tổ dân phố đã được công nhận đạt chuẩn văn hóa (đạt gần 70%)... Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân, đến nay có 145/189 thôn, buôn, tổ dân phố đã xây dựng được công chào, 113 thôn, buôn, tổ dân phố xây dựng được hội trường thôn, 05/17 xã có nhà dệt thổ cẩm, 13/17 xã có bưu điện văn hóa... Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển; Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được người dân thực hiện nghiêm túc; các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan bị đẩy lùi, nhiều giá trị văn hóa tuyền thống được giữ gìn và phát huy. Toàn huyện, còn lưu giữ được trên 250 nhà truyền thống; 47 bến nước; 07 nghệ nhân biết kể khan, 551 nghệ nhân biết dệt thổ cẩm; 49/71 buôn đồng bào có cồng chiêng, với 265 bộ chiêng. Trong đó, có 62 bộ chiêng quý trên 100 tuổi; có 560 nghệ nhân biết sử dụng chiêng và 25 đội chiêng trẻ; 47 chiếc trống; 76 ghế Kpal và hàng trăm loại nhạc cụ dân tộc khác; nhiều lễ hội truyền thống cũng được lưu giữ, tổ chức thường xuyên như: Lễ cúng lúa bến nước của người Ê Đê ở buôn Sút M’grư, (xã Cư Suê); Lễ hội Lòng tòng của đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở thôn 3 (xã Cư M’gar) và Lễ cúng lúa mới ở buôn Thái, (xã EaKuêh)....

         Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Đặng Gia Duẩn – Phó giám Đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả huyện đã đạt được trong 15 năm qua; đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng nâng cao chất lượng, làm cho phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả; tăng cường sự phối hợp đồng bộ, triển khai tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra....

         Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 29 tập thể và 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, giai đoạn 2000 – 2015..

Trung Dũng  

Đại hội Thể dục Thể thao huyện Cư M'gar
Điểm sáng về xây dựng đời sống văn hóa
Hội thao khối Đảng huyện Cư M’gar lần thứ 8
Huyện CưM’gar tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Ngày xuân vui hội Lồng tồng
“Kin lẩu khẩu mẩu” Lễ hội độc đáo của người Thái
Huyện CưM’gar: Còn lưu giữ được trên 250 nhà truyền thống
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk