LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Trung tâm văn hóa huyện CưMgar
Huyện CưM’gar: Sơ kết 09 tháng đầu năm 2014 về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

        Vừa qua, huyện Cư M’gar đã tổ chức hội nghị sơ kết 09 tháng đầu năm 2014 về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Huyện Cư M’gar có 15 xã thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó có 2 xã điểm của huyện là xã Quảng Tiến và Ea KPam, 01 xã điểm của tỉnh là xã Ea Tul. Trong 09 tháng đầu năm 2014, công tác tuyên truyền Ban chỉ đạo xây dựng NTM từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh thực hiện, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đã làm chuyển biến về nhận thức trong cả hệ thống chính trị và toàn thể xã hội . Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được triển khai kịp thời, các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được chú trọng nhân rộng, người dân đã áp dụng tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thu nhập của người nông dân ngày càng được nâng cao. Các tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường tiếp tục được quan tâm và có bước tiến bộ, đến nay 14/15 xã đạt tiêu chí về giáo dục, 06/15 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, 83% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, các xã đã thành lập được mô hình tô thu gom rác thải, hiện có 03/17 xã đã hoàn thành được tiêu chí số 17 về môi trường. Các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu tiếp tục được triển khai xây dựng, vốn trực tiếp cho chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM 18.350 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách TW - tỉnh 14.350 triệu đồng, huyện 4.000 triệu đồng. Ngoài ra, huyện còn đầu tư lồng ghép từ các chương trình, dự án 3.600 triệu đồng, vốn huy động doanh nghiệp, Hợp tác xã 875 triệu đồng, nhân dân đóng góp 7.328 triệu đồng, 7.000 ngày công lao động và 11.900 m2 đất... Kết quả rà soát đánh giá tiêu chí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, tính đến nay toàn huyện có 01 xã đạt 18 tiêu chí, có 10 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 04 xã đạt 5-9 tiêu chí, không có xã nào dưới 05 tiêu chí.

Bê thông hóa giao thông nông thôn 

Nhựa hóa giao thông nông thôn

Tin, ảnh: Trung Dũng  

Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ văn hóa cơ sở huyện Cư M’gar
Hội mừng lúa mới buôn Kon H’ring
Đại hội Thể dục Thể thao huyện Cư M'gar
Điểm sáng về xây dựng đời sống văn hóa
Hội thao khối Đảng huyện Cư M’gar lần thứ 8
Huyện CưM’gar tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Ngày xuân vui hội Lồng tồng
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk