Quy chế xét chọn, trao giải thưởng Cuộc vận động "Hiến kế xây dựng và phát triển Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh

Ngày ban hành: 03/08/2020