LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Thông báo
Thông báo triêu tập Về việc tổ chức Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ V - năm 2016

 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 1693/TB-SVHTTDL

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

                      Đắk Lắk, ngày 05 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP

Về việc tổ chức Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ V - năm 2016


Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2016 của Ngành; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk triệu tập tham gia Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ V - năm 2016, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Liên hoan diễn ra từ ngày 24/8 đến ngày 26/8/2016.

2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, số 02 Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Tên gọi: Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk  lần thứ V - năm 2016.

2. Nội dung:

Ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người, thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyết tâm của tuổi trẻ Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, phát huy truyền thống các mạng; phản ánh tinh thần hăng say, sáng tạo trong lao động sản xuất, niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước theo Nghị quyết lần thứ XII của Đảng; góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

3. Hình thức:

- Hình thức biểu diễn: Đơn ca. Mỗi đơn vị tập thể đăng ký từ 03 - 05 tiết mục, mỗi cá nhân đăng ký tham gia không quá 02 tiết mục.

- Số lượng diễn viên của mỗi đơn vị tham gia liên hoan phù hợp với chương trình).

- Đối với các giọng ca: Hát trực tiếp trên sân khấu, khuyến khích dàn dựng múa phụ họa. Mỗi phần phụ họa sinh động, phù hợp với nội dung ca khúc được cộng thêm điểm.

- Được sử dụng đĩa nhạc đệm (không thu bè); đối với tập thể, cá nhân xử dụng nhạc đệm của BTC các tiết mục đăng ký phải kèm theo bản tổng phổ (Hoà âm phối khí) để sử dụng trong thời gian liên hoan.

- Không được sử dụng các ca khúc nước ngoài.

- Trang phục biểu diễn phù hợp với nội dung tiết mục biểu diễn theo từng dòng nhạc, đảm bảo tính thuần phong, mỹ tục.

4. Đối tượng:

- Là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh, tuổi đời từ 16 – 35.

- Là những giọng hát được tuyển chọn, thông qua các Liên hoan Nghệ thuật quần chúng ở cơ sở. Những giọng ca đã đoạt giải Nhất (hoặc giải A) trong các cuộc Liên hoan quy mô cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc không được tham gia liên hoan lần này.

III. KINH PHÍ 

- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm kinh phí liên hoan và giải thưởng theo dự toán đã phê duyệt.

- Các đơn vị chịu trách nhiệm kinh phí luyện tập, dàn dựng chương trình, ăn, ở, đi lại của các đơn vị tham gia liên hoan thực hiện theo chế độ hiện hành.

- Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, chịu trách nhiệm tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và chuẩn bị các điều kiện liên quan để tổ chức liên hoan theo kế hoạch công tác năm 2016 đã được phê duyệt.

Nhận được Thông báo này đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai tập luyện chương trình, tiến hành thủ tục đăng ký và gửi danh sách tham gia Liên hoan về Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, đến hết ngày 15/8/2016./.  

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, số 02 Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, điện thoại: 3813.927, Fax: 3.819.126, Email: ttvh.daklak@gmail.com hoặc Bà: Huỳnh Thị Thanh Tĩnh, Trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng, điện thoại: 0914.086.817.                                      

 

Nơi nhận:

- Phòng VHTT, TTVH, NVH các huyện, tx, tp;

- Các lực lượng vũ trang; các trường THCN, ĐH, CĐ;

- Cơ quan, ban ngành, DN, CNLT, TG;

- Trung tâm Văn hóa tỉnh (Để t/hiện);

- Lưu: VT, QLVH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký) 

Đặng Gia Duẩn

 

Quy chế Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ V - năm 2016.
Thông báo triêu tập Về việc tổ chức Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ
THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP NĂNG KHIẾU NĂM 2016
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk