LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Thông báo
Quy chế Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ V - năm 2016.

 

 SỞ VHTTDL TỈNH ĐẮK LẮK

 BTC LIÊN HOAN GIỌNG HÁT HAY  

LẦN THỨ V - 2016

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

   Đắk Lắk, ngày 05 tháng 8 năm 2016

 

  QUY CHẾ

Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk  lần thứ V - năm 2016.

 

Căn cứ Thông báo số 1693/TB-SVHTTDL, ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk  lần thứ V - năm 2016.

Để Liên hoan diễn ra thành công tốt đẹp và đạt hiệu quả. Ban Tổ chức ban hành Quy chế với những nội dung cụ thể như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy chế này quy định về nội dung, thể lệ, đối tượng tham gia Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ V - năm 2016 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

2. Nội dung:

- Tên gọi: Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk  lần thứ V - năm 2016.

- Nội dung: Các ca khúc tham gia Liên hoan của các đơn vị thể hiện có nội dung: Ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người, thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyết tâm của tuổi trẻ Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, phát huy truyền thống các mạng; phản ánh tinh thần hăng say, sáng tạo trong lao động sản xuất, niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước theo Nghị quyết lần thứ XII của Đảng; góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

II. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN HOAN 

1. Hình thức: 

- Hình thức biễu diễn: Đơn ca. Mỗi đơn vị tập thể đăng ký từ 03 - 05 tiết mục, mỗi cá nhân đăng ký tham gia không quá 02 tiết mục.

- Số lượng diễn viên của mỗi đơn vị tham gia liên hoan phù hợp với chương trình.

- Đối với các giọng ca: Hát trực tiếp trên sân khấu, khuyến khích dàn dựng múa phụ họa. Mỗi phần phụ họa sinh động, phù hợp với nội dung ca khúc được cộng thêm điểm.

- Được sử dụng đĩa nhạc đệm (không thu bè); đối với tập thể, cá nhân sử dụng nhạc đệm của BTC các tiết mục đăng ký phải kèm theo bản tổng phổ (Hoà âm phối khí) để sử dụng trong thời gian liên hoan.

- Không được sử dụng các ca khúc nước ngoài.

- Trang phục biểu diễn phù hợp với nội dung của tiết mục, đảm bảo tính thuần phong, mỹ tục.

2. Đối tượng:

- Là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh, tuổi đời từ 16 - 35.  

- Là những giọng hát không chuyên được tuyển chọn, thông qua các Liên hoan Nghệ thuật quần chúng ở cơ sở. Những giọng ca đã đoạt giải Nhất (hoặc giải A) trong các cuộc Liên hoan quy mô cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc không được tham gia liên hoan lần này.

3. Đối với các đoàn tham gia Liên hoan:

- Chấp hành nội quy, quy định của Liên hoan; giữ gìn vệ sinh chung, đảm bảo phòng chống cháy, nổ, bảo vệ tài sản chung tại nơi diễn ra liên hoan và nơi nghỉ của các đoàn.

- Ngoài thời gian tham gia biểu diễn trên sân khấu, các đoàn phải tập trung tại hội trường để theo dõi và học tập chương trình của các đoàn bạn.

- Mỗi đoàn chuẩn bị 01 pano (kích thước 2m x 1m), có chân để giới thiệu chương trình của đoàn mình.

- Các đoàn tham gia Liên hoan giử danh sách cán bộ, diễn viên, chương trình tham gia Liên hoan (theo mẫu) về Ban Tổ chức đến hết ngày 15/8/2016.

III. ĐỐI VỚI BAN GIÁM KHẢO

- Ban Giám khảo Liên hoan do Ban Tổ chức ra quyết định thành lập. Là những người có trình độ, uy tín, kinh nghiệm về chuyên môn.

- Ban Giám khảo có nhiệm vụ chấm điểm một cách công tâm, khách quan, chính xác các phần thi; xếp loại và đề nghị Ban Tổ chức quyết định khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân tham gia Liên hoan.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải toàn đoàn:

Là các đơn vị chấp hành tốt Quy chế của BTC, có nhiều giải cá nhân cao gồm: 01 giải A; 02 giải B; 03 khuyến khích.

          2. Giải cá nhân:

Gồm: 03 giải A; 06 giải B; 09 giải khuyến khích.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Quy chế này được áp dụng cho Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ V - năm 2016 tại Ban Tổ chức Liên hoan; các đơn vị tham gia căn cứ vào quy chế để thực hiện. Ban Tổ chức giao Trung tâm Văn hóa tỉnh là đơn vị thường trực của Liên hoan, sử dụng con dấu của Trung tâm Văn hóa để giao dịch với các cơn quan, đơn vị tham gia Liên hoan.

- Trong quá trình chuẩn bị Liên hoan, nếu có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, số 02 Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, điện thoại: 3.813.927, Fax: 3.819.126 hoặc bà: Huỳnh Thị Thanh Tĩnh, Trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng, điện thoại: 0914.086.817./.

                                              BAN TỔ CHỨC

Quy chế Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ V - năm 2016.
Thông báo triêu tập Về việc tổ chức Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ
THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP NĂNG KHIẾU NĂM 2016
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk