LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Thông báo
Thông báo về việc tổ chức Lớp Truyền dạy đánh chiêng và nhạc cụ dân tộc năm 2017

 

SỞ VHTTDL TỈNH ĐẮK LẮK

TRUNG TÂM VĂN HÓA

Số: 158/TB-TTVH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lớp Truyền dạy đánh chiêng và nhạc cụ dân tộc năm 2017


            Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-TTVH, ngày 14/9/2017 của Trung tâm Văn hóa tổ chức Lớp Truyền dạy đánh chiêng và nhạc cụ dân tộc năm 2017;

Trung tâm Văn hóa Thông báo tổ chức Lớp Truyền dạy đánh chiêng và nhạc cụ dân tộc năm 2017 như sau:

1. Thành phần

- Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Nhà Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố;

- Lực lượng vũ trang; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Lớp học

- Thời gian: Từ ngày 11/10/2017 đến ngày 22/10/2017 (khai giảng: 8h00 ngày 11/10/2017).

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, số 02 Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột.

3. Kinh phí

Ban Tổ chức chịu trách nhiệm kinh phí lớp học. Các đơn vị cử cán bộ tham gia lớp học thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

Nhận được Thông báo này, đề nghị các đơn vị đăng ký và gửi danh sách tham gia về Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk trước ngày 06/10/2017.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, số 02 Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, điện thoại: 0262.3813927, hoặc bà: Huỳnh Thị Thanh Tĩnh, Trưởng phòng NTQC, điện thoại: 0914086 817, email: tinhhtt@vhttdl.daklak.gov.vn./.

 

GIÁM ĐỐC

đã ký

Bùi Văn Khối

 

Kế hoạch tổ chức buôn vui chơi buôn ca hát năm 2017
Thông báo về việc tổ chức Lớp Truyền dạy đánh chiêng và nhạc cụ dân tộc năm 2017
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk