Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 02-KH/BCĐ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 -22/11/2024).

Cập nhật lúc: 22/01/2024 53