Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Trung Tâm Văn Hóa tỉnh Đắk Lắk
Dừng tổ chức Liên hoan các Ban nhạc tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Dừng tổ chức Liên hoan các Ban nhạc tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh, số ca bệnh trong cộng đồng tăng cao tại thành phố Buôn Ma Thuột, các địa phương trong tỉnh và nhằm thực hiện tốt các quy định trong phòng, chống dịch bệnh, ngày 18/11, Ban Tổ chức Liên hoan các Ban nhạc tỉnh Đắk Lắk năm 2021 ban hành Công văn số 2510/CV-BTC về việc dừng tổ chức Liên hoan, dự kiến tổ chức từ ngày 15/11 đến ngày 22/12/2021
Dừng tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17 năm 2021

Dừng tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17 năm 2021

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh, số ca bệnh trong cộng đồng tăng cao tại thành phố Buôn Ma Thuột, các địa phương trong tỉnh và nhằm thực hiện tốt các quy định trong phòng, chống dịch bệnh, ngày 08/11, Ban Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17 năm 2021 ban hành Công văn số 2398/CV-BTC về việc dừng tổ chức Liên hoan, dự kiến tổ chức từ ngày 09/12 đến ngày 10/12.
Dừng tổ chức Liên hoan văn hóa Cồng chiêng lần thứ II năm 2021

Dừng tổ chức Liên hoan văn hóa Cồng chiêng lần thứ II năm 2021

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh, số ca bệnh trong cộng đồng tăng cao tại thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Búk, huyện Cư M’gar và nhằm thực hiện tốt các quy định trong phòng, chống dịch bệnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Công văn số 2315/SVHTTDL-QLVH, ngày 29/10/2021 về việc dừng tổ chức Liên hoan văn hóa Cồng chiêng lần thứ II năm 2021, dự kiến tổ chức từ ngày 18/11 đến ngày 19/11.
Thông báo triệu tập Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17 năm 2021

Thông báo triệu tập Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17 năm 2021

Ban Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17 năm 2021 vừa mới ban hành Thông báo triệu tập các đơn vị tham gia Liên hoan.
Thể lệ Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2021

Thể lệ Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2021

Thể lệ quy định đối tượng là nghệ nhân, diễn viên quần chúng là người dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập và làm việc tại các địa phương trong tỉnh, không phân biệt giới tính, tôn giáo, độ tuổi, đủ sức khỏe để tham gia Liên hoan (khuyến khích các đoàn bố trí Đội chiêng trẻ trong thành phần đoàn tham gia Liên hoan). Số lượng mỗi đoàn không quá 30 người.
Thông báo Thể lệ Liên hoan các Ban nhạc tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Thông báo Thể lệ Liên hoan các Ban nhạc tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thể lệ Liên hoan các Ban nhạc tỉnh Đắk Lắk năm 2021. Theo quy định đối tượng các Ban nhạc có ít nhất 03 thành viên trở lên, đang hoạt động tại các cơ quan, đơn vị; các doanh nghiệp; trường học; đơn vị lực lượng vũ trang… và các Ban nhạc đang hoạt động tự do trên địa bàn tỉnh
Điều chỉnh thời gian tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

Điều chỉnh thời gian tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh và để đảm bảo an toàn cho các đơn vị tham gia Liên hoan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Liên hoan
Kế hoạch Tổ chức Liên hoan các Ban nhạc Tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Kế hoạch Tổ chức Liên hoan các Ban nhạc Tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 2107/KH-UBND, ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về thực hiện Kết luận số 76/KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Kế hoạch tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17 năm 2021

Kế hoạch tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17 năm 2021

Kế hoạch tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17 năm 2021
Chung kết Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ 7 năm 2020

Chung kết Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ 7 năm 2020

Tối 31/12/2020, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Chung kết Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ 7, năm 2020 với chủ đề “Yêu sao Đắk Lắk hôm nay”.