Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Trung Tâm Văn Hóa tỉnh Đắk Lắk
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh
Kết quả thực hiện Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Trung tâm Văn hóa

Kết quả thực hiện Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Trung tâm Văn hóa

Kết quả thực hiện Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Trung tâm Văn hóa
Kế hriển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030.

Kế hriển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030.

KH Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến thế hệ mới 

Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến thế hệ mới 

Ngày 31/3/2022, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định 605/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch của Bộ TT&TT thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về Họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan Nhà  nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
 Kế hoạch chuyển đổi số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Kế hoạch chuyển đổi số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị thông minh năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022