[25/TB-VPUBND - 30/01/2024] Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tại phiên họp tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo

Cập nhật lúc: 31/01/2024 121