Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Trung Tâm Văn Hóa tỉnh Đắk Lắk
Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Krông Năng và UBND xã Ea Hồ tổ chức chương trình Buôn vui chơi, buôn ca hát

Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Krông Năng và UBND xã Ea Hồ tổ chức chương trình Buôn vui chơi, buôn ca hát

Nhằm tạo sân chơi cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã có cơ hội giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp; phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong cộng đồng
Cấp chiêng và trang phục truyền thống cho một số buôn trong tỉnh

Cấp chiêng và trang phục truyền thống cho một số buôn trong tỉnh

Sở Văn hóa Thế thao và Du lịch đang tiến hành cấp chiêng và trang phục truyền thống cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ của 10 địa phương trong tỉnh.