Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Trung Tâm Văn Hóa tỉnh Đắk Lắk
Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2022

Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2022

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2022 tại Trung tâm Văn hoá tỉnh.
Xét chọn các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2022

Xét chọn các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2022

Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2022 đã tiến hành đánh giá, nhận xét, lựa chọn các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm.
Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2022

Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2022

Nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của đội ngũ họa sĩ, hội viên, cộng tác viên mỹ thuật và tạo điều kiện cho hoạt động mỹ thuật phát triển, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2022.
Triển lãm Mỹ thuật kết nối “Caravan - Hội họa xuyên Việt”

Triển lãm Mỹ thuật kết nối “Caravan - Hội họa xuyên Việt”

Từ ngày 10/9 - 14/9/2022, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Đắk Lắk, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức Triển lãm Mỹ thuật kết nối “Caravan - Hội họa xuyên Việt”.
Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Quê hương - con người Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên” năm 2022

Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Quê hương - con người Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên” năm 2022

Chiều ngày 16/6, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khu vực Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên phối hợp Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk khai mạc Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Quê hương - con người Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên” năm 2022.
Phối hợp triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương năm 2022”

Phối hợp triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương năm 2022”

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Công văn số 812/SVHTTDL – QLVH về việc phối hợp triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương năm 2022”.
Lớp tập huấn “Áp dụng phần mềm Sketch Up vào thiết kế không gian trưng bày triển lãm” năm 2021

Lớp tập huấn “Áp dụng phần mềm Sketch Up vào thiết kế không gian trưng bày triển lãm” năm 2021

Từ ngày 20/12 đến ngày 27/12/2021, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức Lớp tập huấn “Áp dụng phần mềm Sketch Up vào thiết kế không gian trưng bày triển lãm” năm 2021, bằng hình thức trực tuyến.
Thẩm định tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật “Mùa thu Cao Nguyên” mở rộng năm 2021

Thẩm định tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật “Mùa thu Cao Nguyên” mở rộng năm 2021

Sáng ngày 01/11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Tổ Thẩm định Triển lãm Mỹ thuật “Mùa thu Cao Nguyên” mở rộng năm 2021 đã tiến hành đánh giá, nhận xét, lựa chọn các tác phẩm tham gia trưng bày tại Triển lãm.
Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật “Mùa thu Cao Nguyên” mở rộng năm 2021

Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật “Mùa thu Cao Nguyên” mở rộng năm 2021

Trung tâm Văn hóa tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Triển lãm Mỹ thuật với chủ đề “Mùa thu Cao Nguyên” mở rộng năm 2021.