Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Trung Tâm Văn Hóa tỉnh Đắk Lắk

Biểu diễn phục vụ cơ sở Chương trình tuyên truyền Chương trình tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2025

Từ ngày 21/11 đến 29/11/2023, Đội Tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn Chương trình tuyên truyền Chương trình tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 – 2025 với chủ đề: “Khắc ghi lời Bác” phục vụ tại các xã của huyện Ea Súp, Ea Kar.

Lời dẫn tuyên truyền bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành.