Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Trung Tâm Văn Hóa tỉnh Đắk Lắk

Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022”

Chiều ngày 25/10/2022, Chi đoàn Trung tâm Văn hóa tỉnh tham gia sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022” do Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Lời dẫn tuyên truyền bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành.