Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Trung Tâm Văn Hóa tỉnh Đắk Lắk
Thông báo Thể lệ Liên hoan các Ban nhạc tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Thông báo Thể lệ Liên hoan các Ban nhạc tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thể lệ Liên hoan các Ban nhạc tỉnh Đắk Lắk năm 2021. Theo quy định đối tượng các Ban nhạc có ít nhất 03 thành viên trở lên, đang hoạt động tại các cơ quan, đơn vị; các doanh nghiệp; trường học; đơn vị lực lượng vũ trang… và các Ban nhạc đang hoạt động tự do trên địa bàn tỉnh
Điều chỉnh thời gian tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

Điều chỉnh thời gian tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh và để đảm bảo an toàn cho các đơn vị tham gia Liên hoan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Liên hoan
Mẫu tranh cổ động Tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Mẫu tranh cổ động Tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Công văn số 1104/SVHTTDL-QLVH ngày 25/5/2021 của Sở Văn hóa, Thề thao vâ Du lịch về việc triển khai Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 19/5/2021 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 1189/KH-SVHTTDL ngày 03/6/2021 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Lễ Công bố Quyết định chỉ định Bí thư Chi Bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh

Lễ Công bố Quyết định chỉ định Bí thư Chi Bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh

Sáng ngày 15/6/2021, Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định chỉ định Bí thư Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Đặng Gia Duẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Kế hoạch Tổ chức Liên hoan các Ban nhạc Tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Kế hoạch Tổ chức Liên hoan các Ban nhạc Tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 2107/KH-UBND, ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về thực hiện Kết luận số 76/KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Phê duyệt Đề án tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Đắk Lắk

Phê duyệt Đề án tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 11/6/2021, phê duyệt Đề án tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Đắk Lắk. Theo đó, cấp tỉnh định kỳ tổ chức 5 năm/lần, mỗi kỳ 3 ngày và bắt đầu từ năm 2023. Ngày hội cấp tỉnh dự kiến sẽ có nhiều nội dung phong phú với sự tham gia của đại diện đồng bào các dân tộc của 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Thông tin, tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thông tin, tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 09/6/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5089/KH-UBND về việc thực hiện thông tin, tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Các mẫu tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) theo hướng dẫn của Cục Văn hóa cơ sở

Các mẫu tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) theo hướng dẫn của Cục Văn hóa cơ sở

Các mẫu tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) theo hướng dẫn của Cục Văn hóa cơ sở