Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Trung Tâm Văn Hóa tỉnh Đắk Lắk
Quyết định thành lập ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 -22/11/2024).

Quyết định thành lập ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 -22/11/2024).

Quyết định thành lập ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 -22/11/2024).
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 -22/11/2024).

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 -22/11/2024).

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 -22/11/2024).
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền và cổ động trực quan các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024)

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền và cổ động trực quan các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024)

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền và cổ động trực quan các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024)
Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024)

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024)

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024)
Phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk và Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk”

Phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk và Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk”

Sáng 7/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ Phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024) với Chủ đề “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” và Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk”.
Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 02-KH/BCĐ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 -22/11/2024).

Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 02-KH/BCĐ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 -22/11/2024).

Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 02-KH/BCĐ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (22/11/1904 -22/11/2024).