Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Trung Tâm Văn Hóa tỉnh Đắk Lắk
Biểu diễn chương trình Múa rối tổng hợp nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Biểu diễn chương trình Múa rối tổng hợp nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Ngày 01/6/2022, Trung tâm Văn hoá tỉnh biểu diễn chương trình Múa rối tổng hợp nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 phục vụ các cháu tại Trường Mầm non Hoa Sen và Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk.
Ghi hình Tiểu phẩm tuyên truyền “Chuyện nhà Amí Lê”  tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 – 2025

Ghi hình Tiểu phẩm tuyên truyền “Chuyện nhà Amí Lê” tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 23/12, Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk ghi hình Tiểu phẩm tuyên truyền “Chuyện nhà Amí Lê” tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2025.
Tập luyện và ghi hình Tiểu phẩm tuyên truyền “Chuyện nhà Amí Lê” tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2025

Tập luyện và ghi hình Tiểu phẩm tuyên truyền “Chuyện nhà Amí Lê” tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2025

Nhằm đa dạng hóa các hình thức và nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên tuyền trong tình hình mới, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 278/KH-TTVH về tập luyện và ghi hình Tiểu phẩm tuyên truyền “Chuyện nhà Amí Lê” tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2025.
Thực hiện ghi hình tiểu phẩm về phòng chống, dịch bệnh COVID-19 “Gương sáng buôn làng”

Thực hiện ghi hình tiểu phẩm về phòng chống, dịch bệnh COVID-19 “Gương sáng buôn làng”

Nhằm đa dạng hóa các hình thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, Trung tâm Văn hóa tỉnh đang thực hiện ghi hình tiểu phẩm “Gương sáng buôn làng”.
Trung tâm Văn hóa tỉnh tuyên truyền xe loa về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới tại 15 huyện, thị xã, thành phố

Trung tâm Văn hóa tỉnh tuyên truyền xe loa về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới tại 15 huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 1596/KH-SVHTTDL ngày 29/7/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; Trung tâm Văn hóa tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.
Chương trình văn nghệ tuyên truyền cổ động về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chương trình văn nghệ tuyên truyền cổ động về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 09/4/2021, Đội Tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức biểu diễn chương trình văn nghệ tuyên truyền cổ động cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề “Ngày hội non sông” phục vụ Nhân dân các dân tộc tại các xã thuộc huyện Ea Súp và Ea Kar.
Biểu diễn văn nghệ phục vụ Nhân dân vùng biên giới

Biểu diễn văn nghệ phục vụ Nhân dân vùng biên giới

Từ ngày 13/01 đến ngày 29/01/2021, Đội Tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền tổng hợp, với chủ đề “Xuân về trên Cao nguyên” phục vụ Nhân dân các dân tộc tại các xã thuộc huyện Ea Súp và Buôn Đôn.
Chương trình văn nghệ Phục vụ tuyên truyền các tiêu chí văn hóa trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020

Chương trình văn nghệ Phục vụ tuyên truyền các tiêu chí văn hóa trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 377/KH-SVHTTDL ngày 25/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch Truyền thông, thông tin tuyên truyền về các tiêu chí văn hóa trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020. Từ ngày 19/6 – 30/6/2020