[24/TB-VPUBND - 30/01/2024] Kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm

Cập nhật lúc: 31/01/2024 43