Biểu diễn phục vụ cơ sở Chương trình tuyên truyền Chương trình tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật lúc: 27/11/2023 155