Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk.

Cập nhật lúc: 22/01/2018 958