Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao chiêng và trang phục truyền thống cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ

Cập nhật lúc: 02/01/2018 670