Thêm 143 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 2/1

Cập nhật lúc: 03/01/2022 123