Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung Cuộc thi giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ 7 năm 2020

Cập nhật lúc: 16/12/2020 127