Triển lãm một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ

Cập nhật lúc: 19/05/2023 342