Trung tâm Văn hóa tỉnh Tổ chức chương trình Nghệ thuật Múa rối “Sắc màu Tây Nguyên” tham gia Liên hoan Múa rối ASEAN

Cập nhật lúc: 19/11/2012 642