Trung tâm Văn hóa tỉnh Tổ chức dàn dựng chương trình Nghệ thuật kịch rối với chủ đề “Hương sắc Tây Nguyên” tham gia Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ III

Cập nhật lúc: 04/10/2012 615